Quantum Allergie

Quantum Allergy kan toegepast worden bij diverse klachten.

Bij fysieke klachten zou je eerst kunnen testen welke (voedings)middelen een verstorende uitwerking op de energiebalans hebben.

Daarnaast kunnen overtuigingen, gedachten en emoties een grote invloed hebben op het herstelproces. Ook die zijn op te sporen en te resetten. Als je bijvoorbeeld ervan overtuigd bent dat dat wat jij hebt niet kan verbeteren ( mijn moeder had het ook, het staat op internet etc.), zal het bijna onmogelijk zijn om verandering te bewerkstelligen. Dan is het aangewezen om eerst met behulp van Quantum Allergy de belemmerende overtuigingen op te sporen en te neutraliseren of om te buigen in een positieve overtuiging.

Aanvullend kan er ook nog gekeken worden of er levensstijl aanpassingen nodig zijn.

Waar Quantum Allergy ook fantastisch bij kan werken, is relationele allergieën. Dat kan gaan om mensen waarvan je houdt, maar ook om mensen waar je moeite mee hebt. Mensen in je leven die in meer of mindere mate energie kosten. In een eenvoudig maar diepgaand proces kan dit gecorrigeerd worden. Na de behandeling ontstaat vaak een schoon veld waarin de relatie opnieuw gedefinieerd kan worden.

Een behandeling begint altijd met het ‘rechtzetten’; met behulp van Quantum Touch wordt de basisbalans van het lichaam hersteld. Daarna kunnen we het lichaam vragen wat er gereset of veranderd mag worden, om klachten te verminderen of op te lossen. Het is vaak een vorm van detectivewerk, waarbij oplettendheid en alertheid van groot belang is.

De techniek is eenvoudig aan te leren. Door er ook zelf mee aan de slag te gaan, versnel je het proces.